Articles

Stem Naturvernpartiet ved Stortingsvalget 2021

Jeg ønsker Naturvernpartiet velkommen som nytt parti


Til: Alle stemmeberettigete i Norge

Gjør ditt det er alvor nå, vi trenger 5000 signaturer innen 2.januar 2021 for at Naturvernpartiet blir formelt opprettet og godkjent for å stille lister til Stortingsvalget 2021.

Naturvernpartiet ønsker en ny regjering som stopper vindkraftens naturødeleggelser over hele landet. Vi kan ikke redde klimaet ved å ødelegge naturen – vi har ikke et fjell å miste.
Vi vil gjenreise sosialdemokratiet ved at de rike må bidra mer.

Naturvernpartiet for deg, dine barn og barnebarn.. Under Stortingsvalget 2021 skaper vi historie slik at vi i fremtiden kan se våre barn i øynene og oss selv i speilet og vite at vi kjempet på riktig side i kampen mot vindindustrien og overmakten.

IKKE BARE LIK OG DEL! SIGNER HER

1 Comment

  1. Pingback: trap music

Send this to a friend