Articles

Stem Naturvernpartiet ved Stortingsvalget 2021

Jeg ønsker Naturvernpartiet velkommen som nytt parti


Til: Alle stemmeberettigete i Norge

Gjør ditt det er alvor nå, vi trenger 5000 signaturer innen 2.januar 2021 for at Naturvernpartiet blir formelt opprettet og godkjent for å stille lister til Stortingsvalget 2021.

Naturvernpartiet ønsker en ny regjering som stopper vindkraftens naturødeleggelser over hele landet. Vi kan ikke redde klimaet ved å ødelegge naturen – vi har ikke et fjell å miste.
Vi vil gjenreise sosialdemokratiet ved at de rike må bidra mer.

Naturvernpartiet for deg, dine barn og barnebarn.. Under Stortingsvalget 2021 skaper vi historie slik at vi i fremtiden kan se våre barn i øynene og oss selv i speilet og vite at vi kjempet på riktig side i kampen mot vindindustrien og overmakten.

IKKE BARE LIK OG DEL! SIGNER HER

Comments are closed.

Enter your email address below to subscribe to our newsletter
Subscribe
Subscribe To Bergensia's Newsletter
Be the first to get latest updates and exclusive content straight to your email inbox.
Subscribe
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
Send this to a friend